Stiftelsen

Verksamhet

Ansökningar

Utbetalning och redovisning av beviljat understöd

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Epost: ombudsman at lisiwahlsstiftelse.fi

Hemsida: www.lisiwahlsstiftelse.fi

Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

  • Edvard Silén, ordförande och ombudsman
  • Christian Borgström, viceordförande
  • Anders Borgström
  • Malin Borgström
  • Richard Brander
  • Andrea Hasselblatt
  • Mikaela Vesterlund-Laine

Utanför styrelsen:

  • Maria Bergenwall, styrelsens sekreterare