Stiftelsen

Verksamhet

Ansökningar

Utbetalning och redovisning av beviljat understöd

Kontaktuppgifter

Mottagande av beviljat understöd

Bidragsmottagaren rekvirerar själv beviljat understöd via stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Understödet ska rekvireras senast i december samma år som understödet har beviljats. Vid behov kan uppskov med utbetalningen av understödet beviljas i högst 12 månader. Närmare anvisningar finns i meddelandet om beviljat understöd.

Redovisning av beviljat understöd

Alla bidragsmottagare ska redovisa för hur det beviljade understödet har använts. Redan utbetalda understöd för projekt som inte har förverkligats bör returneras. Närmare anvisningar om redovisningen finns i meddelandet om beviljat understöd. Understödet ska redovisas inom 6 månader efter att understödet har betalats ut. Vid behov kan redovisningstiden förlängas till 12 månader på basis av anhållan.

Länk till ansökningssystemet