Ansökningsanvisningar

En ansökan om bidrag från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd görs i det elektroniska ansökningssystemet. Ansökningar kan inte sändas in per e-post eller via vanlig post. 

Ansökningstiden är två gånger per år: 1.3-15.4 och 1.9-15.10.

Beslut om understöd fattas av styrelsen för stiftelsen och det sker i regel vår och höst. De ansökningar som sänds in på våren behandlas på årsmötet i maj och de ansökningar som sänds in på hösten behandlas på höstmötet i november. Alla som ansöker om bidrag får meddelande om besluten via e-post. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Det går inte att ansöka om bidrag retroaktivt.

Ansökan nås via sökandens egna användarkoder som man skapar första gången man går in i ansökningsprogrammet. Ansökan görs stegvis och instruktioner finns vid varje steg. Man behöver inte färdigställa ansökan genast utan man kan spara och öppna den flera gånger.

Om det är frågan om ett projekt ska det också finnas en redogörelse över hur projektet förverkligas om endast en del av den ansökta summan beviljas. Om ansökan gäller en arbetsgrupp ska gruppens alla medlemmars fullständiga person- och kontaktuppgifter meddelas i ansökan.

Klasser och grupper inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning i Finland har möjlighet att ansöka om bidrag för lägerskolor och studieresor.

Kriterier för bidraget är att det ingår övernattning och att lägerskolan eller studieresan har ett pedagogiskt program. Bidragsansökan görs i stiftelsens ansökningsprogram. Observera att en sökande måste vara registrerad som Individuell eller Organisation för att nå ansökningsblanketten för lägerskolor och studieresor. Frågor om bidragen för lägerskolor och studieresor riktas per e-post till stiftelsen till adressen ombudsman@lisiwahlsstiftelse.fi.

Skolor inom grundläggande utbildningen (lågstadier och högstadier) ansöker om bidrag på hösten (ansökningstid årligen 1.9-15.10) för lägerskolor som sker följande vår eller höst. Besked om besluten skickas till alla sökande inom december. Skolor inom andra stadiets utbildning har möjlighet att ansöka om bidrag för lägerskolor och studieresor två gånger per år. Höstens ansökningsomgång gäller i första hand för resor som sker följande vår eller hela årets resor (ansökningstid årligen 1.9-15.10). Vårens ansökningsomgång gäller resor som görs följande höst (ansökningstid 1.3-15.4). Besked om besluten skickas till alla sökande inom maj.

Bokpaket för åk 1 och ock 5 samt högstadiet och skolor på andra stadiet

Bokpaket för åk 1 och åk 5. Ansökningstid på hösten (1.9-15.10).

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd beviljar varje höst bokpaket för åk 1 och åk 5. Bokpaketet innehåller ca 10 noga utvalda böcker och ett pedagogiskt material ingår. Bokpaketen kan sökas av svenskspråkiga klasser/skolor i Finland och av grupper som läser modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor.

OBS! Vartannat år är det åk 1 (ojämna årtal) och vartannat år åk 5 (jämna årtal) som kan ansöka om ett bokpaket för sin klass. År 2024 kan bokpaket sökas för åk 5.

Bokpaket för högstadiet och skolor på andra stadiet. Ansökningstid på våren (1.3-15.4).

Lisi Wahls stiftelse  beviljar varje vår bokpaket för högstadier och skolor på andra stadiet. Bokpaketen kan sökas av svenskspråkiga klasser/skolor i Finland och av grupper som läser modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor.

Ansökan om bokpaketen görs i stiftelsens elektroniska ansökningssystem.

Bidragsmottagaren rekvirerar själv beviljat understöd via stiftelsens elektroniska ansökningssystem.

Understödet ska rekvireras senast i december samma år som understödet har beviljats. Vid behov kan uppskov med utbetalningen av understödet beviljas i högst 12 månader. Närmare anvisningar finns i meddelandet om beviljat understöd.

Alla bidragsmottagare ska redovisa för hur det beviljade understödet har använts.

Redan utbetalda understöd för projekt som inte har förverkligats bör returneras. Närmare anvisningar om redovisningen finns i meddelandet om beviljat understöd. Vid behov kan redovisningstiden förlängas med 12 månader.

Om du har frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta oss på adressen:
ombudsman@lisiwahlsstiftelse.fi.

Ansökningssystem

I ansökningsprogrammet ansöker man både om ordinarie bidrag från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och om bidrag för lägerskolor.

Detaljerade instruktioner för hur man fyller i den elektroniska ansökan finns också vid själva ansökan. Ansökan fylls i steg för steg och det går inte att skicka in en ofullständigt ifylld ansökan. Du kan komplettera ansökan under ett dygn efter att den skickats in och senare öppna ansökan ifall du vill kontrollera uppgifterna.

Om du har frågor

om ansökningsprogrammet kan du kontakta oss på adressen: ombudsman@lisiwahlsstiftelse.fi.

GDPR

Så behandlar vi era uppgifter

Vänligen bekanta er med vår dataskyddsbeskrivning.

Ansökningstider

En ansökan om bidrag från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd görs i det elektroniska ansökningssystemet. 

Ansökningar kan inte sändas in per e-post eller via vanlig post. Ansökningstiden är två gånger per år: 1.3-15.4 och 1.9-15.10. 

Beslut om understöd fattas av styrelsen för stiftelsen och det sker i regel vår och höst. De ansökningar som sänds in på våren behandlas på årsmötet i maj och de ansökningar som sänds in på hösten behandlas på höstmötet i november.