Om stiftelsen

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd grundades 1962 för att dela ut stöd för bildningsändamål för barn och unga och för att stödja Martharörelsens utbildningsverksamhet för ungdomar.

Stiftelsens ändamål och syfte är att ekonomiskt stödja ungdomar som önskar skaffa sig en gedigen utbildning. Det här uppfylls genom utdelning av ekonomiska bidrag till projekt och verksamhet som stöder barns, ungdomars och unga vuxnas utbildning. Med ungdomar avses elever i grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning samt studerande vid högskola. Stiftelsen delar ut bidrag både till organisationer och till grupper samt i särskilda fall till enskilda personer som uppfyller villkoren i stiftelsens stadgar och som inte är äldre än 30 år.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd är medlem i Stiftelser och fonder rf.

Projektbidrag

Stiftelsen beviljar årligen större projektbidrag till följande organisationer, grupper och projekt:

För utbildningsverksamhet som riktar sig till ungdomar.

Studiefonden delar ut personliga studiestipendier för högskole- och universitetsstudier i Finland och i utlandet.Svenska studiefonden är ett samarbete mellan stiftelsen, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr,

Fondernas samarbetsgrupp för läromedelsunderstöd stöder  ekonomiskt utgivningen av svenskspråkiga läromedel för den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning i Finland. Stipendierna är ett samarbete mellan stiftelsen, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet r.f. och Svenska folkskolans vänner r.f.

Stiftelsen samarbetar med övriga finlandssvenska fonder för att finansiera en studieplats för en finlandssvensk gymnasieelev med mål att avlägga IB-examen vid en skola tillhörande United World College nätverket. 

Andra större mottagarkategorier är lägerskolor, klass- och studieresor, skol- och klassbibliotek samt initiativ tagna av ideella organisationer.

Understöd & ansökan

Stiftelsens samtliga understöd (projektbidrag, lägerskolstipendier och bokpaket till åk 1 och 5 i lågstadiet, åk 7-9 i högstadiet samt gymnasier) ansöks via stiftelsens elektroniska ansökningssystem.

Stiftelsen beviljar inte bidrag för:

Småbarnspedagogisk- eller förskoleverksamhet

Fritidsverksamhet (t.ex. scouting, idrottsföreningar, 4H-klubbar)

Retroaktiva projekt eller retroaktiv verksamhet

Om Lisi Wahl

Lovisa Carolina Borgström föddes 1878 på Östersundom gård i Sibbo. Lovisa blev “omdöpt” till Lisi och det kallades hon också livet ut. 

Lisi och hennes fyra syskon fick tidigt lära sig att ta ansvar och arbeta på gården. Intresset för hemslöjd fick Lisi via sin barnskötare Amanda. Syskonens kläder blev oftast gjorda av skinn och ull från den egna gården. Lisis far var lantbruksrådet Georg Borgström medan hennes mor Hilda Hagströmer var hemma från Sverige, vilket gjorde att Lisi tillbringade en del av barndomens somrar hos morföräldrarna i Sverige. 

Lisi studerade vid Konstflitföreningens skola i Helsingfors och bedrev också studier i konstslöjd i London. Lisi anslöt sig till Martharörelsen efter att hon gifte sig med kemisten och professorn Walter Wahl. 

Lisi Wahl valdes till vice ordförande för Marthaförbundets centralstyrelse när hon återvände från Åbo till Nyland. 1930 valdes hon till ordförande och ledde sedan framgångsrikt förbundet fram till 1948. Hon var ordförande för Nordens husmodersförbund 1940. Hon var dessutom en ambitiös amatörarkitekt och ritade bland annat Östersundoms simhus i Korsnäs.

Under Lisis ledning engagerade sig marthorna i hemslöjdens befrämjande, både genom utställningar och utbildning. Ännu i dag inverkar hon på marthornas vardag och verklighet och Lisi Wahls stiftelse är en av de största och mest betydande bidragsgivarna för Marthaförbundet. 

Lisis vidsynthet, pålitlighet, inspirerande värme och naturliga väsen lade grunden för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Lisi var känd som en varm person som öppnade dörren för alla. 

Ta gärna kontakt om du har frågor!

Kontakt

E-post: ombudsman at lisiwahlsstiftelse.fi

Styrelsen:

Lisi Wahls styrelse består av 

Edvard Silén
Ordförande och ombudsman

Christian Borgström
Vice ordförande

Malin Borgström
Richard Brander
Mia Hafrén
Mikaela Vesterlund-Laine

Utanför styrelsen:

Maria Bergenwall
Stipendieadministration och styrelsens sekreterare