Aktuellt

Ansökningstid för stiftelsens stipendier är två gånger per år. På hösten är ansökningstiden 1.9–15.10 och på våren 1.3–15.4. Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiderna. Stiftelsens styrelse fattar i november beslut om de ansökningar som skickas till stiftelsen på hösten. Beslut om vårens utdelning fattas i maj. Alla sökande får besked om besluten per e-post. De bidrag som beviljas år 2023 betalas ut senast i december 2023. Vid behov kan man anhålla om uppskov med utbetalningen av ett bidrag.

OBS! Från och med hösten 2023 ansöker åk 1 i lågstadierna bokpaket direkt i stiftelsens eget ansökningssystem. Åk 5 ansöker om bokpaket hösten 2024.

Högstadier och skolor på andra stadiet ansöker om bokpaket våren 2024.

Kom ihåg att redovisa för stipendierna som stiftelsen har beviljat! Tidsfristen för att redovisa för de bidrag som stiftelsen beviljar 2023 går ut 31.10.2024. Vid behov kan man anhålla om uppskov med redovisningen av ett bidrag.

Lisi Wahls stiftelse stöder bland annat Marthaförbundets utbildningsverksamhet för ungdomar, studerande i högskolor och universitet främst genom Svenska studiefonden och utgivning av svenskspråkiga läromedel genom Fondernas samarbetsgrupp för läromedel. Stiftelsen beviljar också bidrag för lägerskolor, klass- och skolbibliotek och understöder även projekt som stöder barns och ungas utbildning.