Aktuellt

Ansökningstid för stiftelsens stipendier är två gånger per år. På hösten kan man ansöka om bidrag 1.9–15.10 och på våren är ansökningstiden 1.3–15.4. Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiderna. Stiftelsens styrelse fattar i november beslut om de ansökningar som skickas till stiftelsen på hösten. Beslut om vårens utdelning fattas i maj. Alla sökande får besked om besluten per e-post. De bidrag som beviljas år 2023 betalas ut senast i december 2023. Vid behov kan man anhålla om uppskov med utbetalningen av ett bidrag.

Vi har förnyat webbplatsen för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. På den förnyade webbplatsen ingår en presentation av Lisi Wahl (f. Borgström) som levde 1878–1960. Mest känd var Lisi som ordförande för Marthaförbundet 1930–1948. Vi presenterar också några samarbetsprojekt där stiftelsen medverkar som finansiär.

Lisi Wahls stiftelse stöder bland annat Marthaförbundets ungdomsverksamhet, studerande i högskolor och universitet främst genom Svenska studiefonden och utgivning av svenskspråkiga läromedel genom Fondernas samarbetsgrupp för läromedel. Stiftelsen beviljar också bidrag för lägerskolor, klass- och skolbibliotek och understöder även projekt som stöder barns och ungas utbildning.