Aktuellt

Vi har förnyat webbplatsen för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Ansökningsförfarandet är det samma som tidigare med höstens ansökningsomgång 1.9–15.10 och vårens 1.3–15.4. Stiftelsens styrelse fattar i november beslut om de ansökningar som skickas till stiftelsen i höst.

På den förnyade webbplatsen ingår en presentation av Lisi Wahl (f. Borgström) som levde 1878–1960. Mest känd var Lisi som ordförande för Marthaförbundet 1930–1948. Vi presenterar också några samarbetsprojekt där stiftelsen medverkar som finansiär.

Lisi Wahls stiftelse stöder bland annat Marthaförbundets ungdomsverksamhet, studerande i högskolor och universitet främst genom Svenska studiefonden och utgivning av svenskspråkiga läromedel genom Fondernas samarbetsgrupp för läromedel. Stiftelsen samarbetar sedan länge med Förbundet Hem och skola och kanaliserar den vägen stöd till lägerskolor samt klass- och skolbibliotek. Vi beviljar även bidrag till projekt som stöder barns och ungas utbildning.