Satsningar på bokpaket ger skolorna i Svenskfinland en extra guldkant

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd har ett långvarigt samarbete med Förbundet Hem & Skola. Både gällande lägerskolor och bokpaket.

Bokpaketen innehåller tio noga utvalda böcker och vartannat år är det lärare för åk 1 och vartannat år lärare för åk 5 som kan ansöka om ett bokpaket för sin klass. Högstadier och gymnasier kan ansöka om bokpaket varje år. Paketen kan sökas av svenskspråkiga skolor i Finland samt av grupper som läser modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor. Det har på många sätt varit en tacksam satsning för skolorna och eleverna.

– De första bokpaketen inleddes för lågstadiernas del redan 2002 medan högstadierna kom  med från och med 2009. Lite senare, 2014, kom också bokpaket för gymnasier, säger Tove Lindqvist som administrerar bokpaketen för Hem & Skolas del. 

– Vi har jobbat lite mera med lågstadier och deras intresse för bokpaketen har blivit större med åren, säger Lindqvist. Vi ger bokpaket åt ettor och femmor i lågstadierna och man kan se en liten trend i det att ettornas bokpaket drar bäst.  Vi har också en känsla av att de mindre skolorna med färre resurser är mera aktiva med att söka bokpaket. 

Hem & Skola samarbetar med Sydkustens ordkonstskola som plockar ut böckerna samt ger tips och förslag. Med bokpaketet följer ett pedagogiskt material som är kopplat till böckerna i bokpaketet. Materialet har utarbetats av Sydkustens landskapsförbund med målsättningen att inspirera lärare till att använda böckerna på ett mångsidigt sätt i undervisningen

– Vi är glada och tacksamma över samarbetet och att vi kan ge resurser den här vägen. Skolorna ska specificera varför de behöver bokpaketen och ett flertal lyfter upp resurser för skolbiblioteken eller att bokpaketen blir klassens gemensamma projekt, säger Lindqvist. 

I högstadier och gymnasier råder en konstant efterfrågan på bokpaket. I de fallen är det modersmålslärarna som är i direktkontakt. 

– Här ser vi ett konstant intresse och runt 90 procent av skolorna ansöker alltid om bokpaket, säger Tove Lindqvist.