Välskrivna och råa berättelser i novelltävlingen VAD HÄNDER?

Novelltävlingen VAD HÄNDER? – En novelltävling för dig i åk 7–9 ordnas av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f. med stöd av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr

Vinnarna i tävlingen läsåret 2021-2022 är:

  • Första pris: Liv Söderberg, Ekenäs högstadieskola, Bäste broder
  • Andra pris: Maija Korhonen, Lovisavikens skola, Gamla dagar
  • Tredje pris: Kitty Broas, Strömborgska skolan, ”Hej jag heter Aslak”
  • Hedersomnämnande: Dilva Kader, Sursik skola, titellös novell


Årets novelltävling hade temat Vänner. Tävlingen fick in 30 bidrag från hela Svenskfinland. I juryn satt bibliotekarie Mikael Gros, författare Ellen Strömberg och lärare Katariina Salo. 

Novellen finns som en pdf-fil i slutet av denna text. På bilden läser Liv Söderberg ett utdrag ur sin novell på Bokmässan i Helsingfors 28.10.2022.

Pristagarna och juryns motiveringar

Första pris

Bäste broder – Liv Söderberg,  Ekenäs högstadieskola

Första pris till en inkännande och välskriven berättelse som tar sig an en aktualitet på ett oväntat sätt. Författaren lyckas för ett ögonblick göra en oförståelig situation förståelig och mänskliggöra det de flesta av oss bara läser som nyheter.

Andra pris

Gamla dagar – Maija Korhonen, Lovisavikens skola

Andra pris till en vacker och en melankolisk berättelse om sann kärlek två vänner emellan. Tonen är personlig och äkta och den oväntade twisten är välavvägd och skickligt skriven.

Tredje pris

”Hej jag heter Aslak” – Kitty Broas, Strömborgska skolan

Tredje pris till en rå och oborstad berättelse med högt tempo och stort driv. Den tvåspråkiga dialogen är skickligt skriven, trovärdig och för berättelsen vidare.

Hedersomnämnande

Titellös novell – Dilva Kader, Sursik skola

Hedersomnämnande till en berättelse med rötterna djupt i en gammal berättartradition som känns fräsch och nytänkande i sammanhanget. En suggestiv värld målas upp med många spänningar under ytan.

Text och bild: Louise Nygård

Se PDF