Annette Kronholm: “Skrivandet ska börja någonstans”

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) är en ämnesförening med cirka 370 medlemmar. Medlemmarna jobbar på alla stadier från den grundläggande utbildningen upp till universitetsnivå och föreningens uppgift är att arbeta för den svenska modersmålsundervisningen och vara ett mötesforum för modersmålslärare.

– Vi är den största ämneslärarföreningen på svenska i Finland och en väldigt aktiv förening.  Vi ger ut Arena, som är en gedigen tidskrift, där vi förutom redaktörer också har aktiva medlemmar som skriver. Man kan säga att vi är en förening med högt i tak och låga trösklar, säger ordförande Annette Kronholm.

I samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd ordnar Smlf skrivtävlingen “Vad händer?” som är en novelltävling för åk 7-9 och riktar sig till samtliga elever i Svenskfinland. Novelltävlingen ordnas nu för tredje gången och temat under läsåret 2022-2023 kommer att vara “drömmar”. Förutom själva temat är infallsvinkeln fri och kan tangera allt från deckare och fantasy till utopi och skräck.

Louise Nygård, som är projektledare för novelltävlingen och själv modersmålslärare i Korsholms gymnasium, berättar att årets jury i novelltävlingen består av författaren Ellen Strömberg, läraren Katariina Salo samt bibliotekarien Mikael Gros.

– För oss är det viktigt att vi har olika perspektiv med i juryn och tack vare  bidrag från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd har vi till tredje omgången kunnat höja prissummorna, vilket känns jätteroligt, säger Nygård.

– Första året som tävlingen ordnades sändes 50 bidrag in och andra året kom det cirka 30 bidrag. Vi räknar med maximalt tio bidrag per skola och vi hoppas på en bredd och ett mångfaldstänk i skolorna där elever från olika årskurser deltar.

Annette Kronholm säger att stödet från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd är helt avgörande för novelltävlingen.

– Det gör att vi syns och hörs och det lyfter det skrivande livet och dess betydelse. Idag har vi många briljanta skribenter, men också utmaningar när det kommer till läs- och skrivmotstånd. Speciellt vad gäller pojkarnas skrivande har vi att jobba med framåt, säger Kronholm.

– Novelltävlingen visar att vi alla ska börja någonstans och processen pågår hela läsåret, vilket innebär att vi ger utrymme för att skrivande ska få ta tid, säger Kronholm. 

Läs mera om Smlf här