Tack vare bidrag från stiftelser hålls UngMarthas deltagaravgifter låga

Under de tio år som Elise Hindström har stått vid rodret för UngMartha har Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd varit en av verksamhetens viktigaste finansiärer.

Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation med verksamhet i hela Svenskfinland. Målgruppen är främst barn i grundskoleåldern. Verksamhetsledare Elise Hindström har lett UngMartha under de senaste  tio åren. 

– För UngMartha är det viktigt att tröskeln till våra läger och vår eftermiddagsverksamhet är låg. Tack vare bidraget från stiftelsen har vi haft möjlighet att hålla deltagaravgifterna nere. Det ska inte vara dyrt att delta. 

Under året arrangerar UngMartha över 30 läger nationellt. De flesta är på sommaren, men lägren arrangeras också på sport- och höstlov.

–  Vi är väldigt tacksamma över det långvariga samarbetet med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd som möjliggör att vi kan ordna meningsfull verksamhet för barn och unga i hela Svenskfinland. Utan dessa livsviktiga bidrag från stiftelsen skulle vår verksamhet se helt annorlunda ut. Och förmodligen skulle vi inte nå ut lika brett som vi gör idag.

UngMartha delar kunskap som förbättrar vardagen för barn och unga, med särskilt fokus på hushåll, ekonomi och ekologi. 

– Förutom läger ger vi också ut olika magasin och broschyrer som innehåller viktig kunskap för barn och unga. Inom vårt nya projekt “Helt enkelt – en smidig vardag” har vi också gjort en större satsning på TikTok för att hitta nya vägar att nå vår målgrupp. 

Pilotprojekt ”Helt enkelt – en smidig vardag” finansieras till 100 procent  av Lisi Wahls stiftelse. 

– UngMarthas verksamhet är ju till stor del fysisk, men nu ansåg vi att det var viktigt att ta nästa steg och satsa på vår digitala kontakt till de unga. 

Läs mer om UngMartha här.