Annette Kronholm: “Skrivandet ska börja någonstans”

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) är en ämnesförening med cirka 370 medlemmar. Medlemmarna jobbar på alla stadier från den grundläggande utbildningen upp till universitetsnivå och föreningens uppgift är att arbeta för den svenska modersmålsundervisningen och vara ett mötesforum för modersmålslärare.